Interview Secure Logistics: EAN-nummers staan voor betrouwbaarheid

Sinds kort dagelijkse praktijk: een automatische controle aan de terminalpoort of de bezoekende chauffeur hoort bij de vervoerder die via Portbase heeft voorgemeld. Als sluitstuk van de Vertrouwensketen hebben de ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal dit per 1 maart ingevoerd. Ook de drie andere grote deepsea-terminals op de Maasvlakte en Rotterdam Shortsea Terminals gaan in de loop van 2024 hierop over. De check gebeurt aan de hand van door Secure Logistics uitgegeven EAN-nummers. Algemeen Directeur Cor Stolk legt uit hoe het werkt. 

Bedrijven in de logistiek kennen Secure Logistics vooral als de organisatie achter de CargoCard, de slimme magneetkaart waarmee chauffeurs zich identificeren aan de poort van terminals en andere terreinen. Secure Logistics doet veel meer dan dat. Stolk: “Wij zijn een identiteitsprovider. Wij maken trusted identities. Bedrijven kunnen daar zowel hun fysieke als digitale beveiligingsmaatregelen op baseren. Bijvoorbeeld door alleen partijen met een trusted identity toegang tot hun terminal of digitale omgeving te geven. Daarbovenop hebben wij in de loop der tijd ook steeds meer extra diensten ontwikkeld, zoals een aan de CargoCard gekoppelde betaalfunctie (XS-ID Pay) en het automatisch ondertekenen van documenten.”

Uitgifte EAN-nummer vraagt uitgebreide check

Secure Logistics verstrekt trusted identities niet zomaar. In het voortraject wordt de aanvragende partij aan de hand van verschillende criteria uitgebreid gecheckt. “Blijkt uit deze checks & balances dat alles in orde is, dan kennen wij een EAN-nummer toe,” aldus Stolk. “Een bedrijf met een EAN-nummer is dus een trusted identity. Voor elk van zijn medewerkers kan het vervolgens een eigen identiteit aanvragen. Dat omvat het EAN-nummer van het bedrijf plus een aparte code – het XS-ID – per medewerker. Ook op dit persoonsniveau doen wij vooraf een uitvoerige check.” 

Iedere chauffeur een eigen CargoCard

Die unieke persoonsidentiteit wordt in het containervervoer tastbaar via de eigen CargoCard van iedere chauffeur. Op deze kaart zijn ook zijn biometrische gegevens opgeslagen. Bij de poort van een terminal is zo bijvoorbeeld via een vingerscan of gezichtsherkenning eenvoudig te verifiëren of de houder van de CargoCard en degene die de kaart aanbiedt dezelfde persoon zijn. 

Alleen nog toegang als EAN-nummers overeenkomen

Staande praktijk is dat alleen vervoerders met een trusted identity – het EAN-nummer van Secure Logistics – via Portbase kunnen voormelden bij de containerterminals op de Maasvlakte. De chauffeur identificeert zich vervolgens bij de poort met de CargoCard. Zo weet de terminal altijd wie zich hier meldt. Nieuw vanwege de introductie van de Vertrouwensketen is dat aan de poort ook automatisch wordt gecontroleerd of de chauffeur daadwerkelijk bij de vervoerder hoort die heeft voorgemeld. Dat gebeurt door het EAN-nummer in de voormelding te vergelijken met het EAN-nummer op de CargoCard van de chauffeur. Alleen als beide EAN-nummers overeenkomen, krijgt hij toegang. Voor een chauffeur met een CargoCard die niet is gekoppeld aan de vervoerder die heeft voorgemeld, blijft de slagboom dicht.

Actieve monitoring op juistheid, echtheid en geldigheid

“Zowel op bedrijfs- als persoonsniveau monitoren wij de gebruikers voortdurend,” zo vervolgt Stolk. “Wij controleren op juistheid, echtheid en geldigheid. Als een van die waardes verandert, vervalt de identiteit en daarmee de CargoCard.” De directeur haalt ook een afspraak aan van Secure Logistics met de Zeehavenpolitie. “Wordt een bedrijf verdacht van betrokkenheid bij drugsmokkel, dan blokkeren wij op aangeven van de Zeehavenpolitie direct het EAN-nummer. Op geen enkele bij Secure Logistics aangesloten terminal kan men dan nog terecht.”   

Stolk juicht de introductie van de Vertrouwensketen van harte toe. “Het beveiligings- en operationele proces komen nu samen. In Rotterdam kon je zonder CargoCard al geen terminal op. Dat is de beveiligingskant. Met de Vertrouwensketen komt daar de koppeling aan de operationele opdracht voor het afhalen van een container bovenop. Dit kan alleen doordat zowel de vervoerder als de chauffeur via het EAN-nummer bij Secure Logistics staan aangemerkt als bij elkaar horend én betrouwbaar.” 

Meer nieuws over
de Vertrouwensketen

Scroll naar boven