De aanleiding

Samen voor veiligheid en betrouwbaarheid

De Nederlandse logistieke ketens maken zich via de Vertrouwensketen weerbaarder tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Veiligheid en betrouwbaarheid nemen toe, lading en medewerkers zijn beter te beschermen.

Niemand in de logistiek kan dit alleen. Samenwerking en informatie-uitwisseling zijn in de sector essentieel. Zéker bij de import van containers gaan data en lading van schakel naar schakel. Juist dat maakt de logistiek kwetsbaar en vraagt om een andere manier van samenwerken.

Vandaar dat is gekozen voor een nieuw vrijstellings- en ophaalproces. Alleen geautoriseerde partijen kunnen met elkaar de ‘need-to-know’ informatie delen. Via de Vertrouwensketen tilt de logistieke sector veiligheid en betrouwbaarheid ketenbreed op een hoger plan.

Samen sterk

Brancheorganisaties en belangenverenigingen uit alle geledingen van de logistieke sector trekken in de Vertrouwensketen samen op. Ook overheden, havenautoriteiten en aanverwante organisaties hebben zich achter het programma geschaard. Portbase is voor de uitvoering van de Vertrouwensketen gevraagd om bovenop de bestaande services in het Port Community System van de Nederlandse havens een extra autorisatielaag te ontwikkelen.

De logistieke keten wordt via de Vertrouwensketen veiliger en betrouwbaarder. Lading en medewerkers zijn beter beschermd, wat ook positief uitstraalt op de logistiek zelf en op de aantrekkelijkheid van de Nederlandse havens.

In verlengde van breed publiek-privaat samenwerkingsverband

Het initiatief voor de Vertrouwensketen komt mede voort uit een brede publiek-private samenwerking in de Rotterdamse haven. Deze agenda bundelt alle doelen en maatregelen voor het vergroten van de veiligheid in de haven. Verschillende overheidsorganisaties (Politie, OM, Douane, FIOD, Gemeente, Belastingdienst, Havenmeester Rotterdam) en de private sector (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en individuele bedrijven) werken binnen de Uitvoeringsagenda al een aantal jaar nauw samen.

Deze breed publiek-private samenwerking richt zich op een veelheid aan onderwerpen. Van integer gedrag tot veilig toegang tot containerterminals, van de bestrijding van cybercrime tot de aanpak van criminele geldstromen.

Scroll naar boven