Vertrouwensketen is Living Lab voor programma Digitale Infrastructuur Logistiek

Als een van de ‘Living Labs’ is de Vertrouwensketen strategisch ingebed in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (kortweg DIL). Dit op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezette programma, heeft als doel om digitaal zakendoen in het goederenvervoer te versnellen en te verbeteren. 

De Living Labs worden gezien als sleutelelement van DIL en bieden een projectomgeving waar betrokkenen samenwerken, leren, innoveren en in de praktijk resultaten bereiken. Door de Vertrouwensketen als Living Lab te positioneren in DIL, worden principes over het delen van data – zogenaamde BDI-principes – getoetst, verder ontwikkeld en zo mogelijk geïmplementeerd. BDI staat voor Basis Data Infrastructuur en gaat over hoe slimmer met data om te gaan, zodat partijen in de logistieke keten veilig, flexibel en geautomatiseerd zaken kunnen doen. Zo draagt het ook praktisch bij aan het digitaal weerbaarder maken van de havenlogistiek.

Meer nieuws over
de Vertrouwensketen

Scroll naar boven