Weerbare havenlogistiek

Via de Vertrouwensketen maken bedrijfsleven en overheden samen de havenlogistieke processen digitaal weerbaarder. Elk initiatief dat daar aan bijdraagt, heeft onze aandacht. De Vertrouwensketen is een continu verbeterprogramma. Al naar gelang het onderwerp nemen wij vanuit het samenwerkingsverband zelf het voortouw, denken wij met partijen mee of bieden wij ondersteuning bij de realisatie van projecten.

Hoofddoel van de Vertrouwensketen is het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van importcontainers in de Nederlandse havens. De informatie op deze website is voor het merendeel daar op gericht. Onderstaand leest u waar de Vertrouwensketen nog meer voor staat.

Controle containerterminals op uitvoerende vervoerder

De ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal (beide onderdeel van Hutchison Ports ECT Rotterdam), controleren sinds 1 maart aan de poort of de vervoerder die een container komt ophalen – de uitvoerende vervoerder – overeenkomt met de vervoerder die is aangekondigd in de digitale voormelding van het bezoek via Portbase. Ook Hutchison Ports Delta II is gestart met de invoering hiervan, APM Terminals Maasvlakte II, Rotterdam World Gateway en Rotterdam Shortsea Terminals volgen in het verdere verloop van 2024.

De deelnemende terminals zien de controle op de uitvoerende vervoerder als een vanzelfsprekend sluitstuk van het via de Vertrouwensketen veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van containers. De check gebeurt door het vergelijken van het EAN-nummer in de voormelding van de vervoerder met die op de CargoCard van de bezoekende chauffeur. Zo is zeker dat altijd de juiste chauffeur toegang krijgt. De EAN-nummers worden uitgegeven door Secure Logistics.

Efficiëntere, veiligere douaneprocessen

Douaneprocessen hebben belangrijke invloed op de werking van de havenlogistieke ketens. Vanuit de Vertrouwensketen denken wij met de Douane en het bedrijfsleven mee over welke processen nog efficiënter en daarmee veiliger kunnen.

Een voorbeeld is (mogelijke) ondersteuning van het douaneprogramma Weerbare Haven Terminals. De initiatieven van de Vertrouwensketen voor het creëren van gesloten ketens met enkel bekende, geautoriseerde partijen sluiten naadloos aan bij projecten binnen dit douaneprogramma, zoals het verkleinen van de cirkel van betrokkenen bij het aanzeggen van inspecties. 

Partnerinitiatieven

De Vertrouwensketen heeft grote raakvlakken met eigen projecten van partners:

Hutchison Ports ECT Rotterdam stelt vanwege de Vertrouwensketen het voormelden via Remote Check In (RCI) voor wegvervoerders verplicht.

Portbase werkt onder meer aan het creëren van veilige identiteiten en het verder vergroten van het veilig gebruik van het Port Community System (PCS) via het programma Samen Veilig Data Delen.

Zelf een idee?

Het samenwerkingsverband voor de Vertrouwensketen kijkt voortdurend waar en hoe het van meerwaarde kan zijn voor het digitaal weerbaarder maken van de havenlogistieke processen. Ook een idee? Laat het ons weten!

Scroll naar boven