En wat betekent een veiligere logistieke keten voor de maatschappij?

In de Vertrouwensketen gaat het recht voor het ophalen van een container digitaal over van de ene op de andere schakel. Alleen bekende en geautoriseerde partijen kunnen specifieke informatie inzien en handelingen verrichten. Fraudegevoelige pincodes verdwijnen uit het logistieke proces. Logistieke ketens worden zo minder gevoelig voor criminaliteit en diefstal.

Scroll naar boven