Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw privacy. In deze privacyverklaring geven onze initiatiefnemers Deltalinqs, evofenedex, FENEX, Ferm, GroentenFruit Huis, Port of Rotterdam, Portbase, Secure Logistics, TLN, VRC en VRTO een beschrijving van de wijze waarop het samenwerkingsverband ‘de Vertrouwensketen’ persoonsgegevens van haar websitebezoekers en nieuwsbriefontvangers verzamelt en verwerkt. Hierbij handelen zij in lijn met geldende privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze uitgangspunten

  • De Vertrouwensketen verzamelt uitsluitend gegevens die helpen om de campagnewebsite www.vertrouwensketen.nl of de hiermee gerelateerde dienstverlening te verbeteren.
  • De Vertrouwensketen zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.
  • De Vertrouwensketen zal geen commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Persoonsgegevens en doelbinding

Bij gebruik van de website www.vertrouwensketen.nl verzamelt de Vertrouwensketen bepaalde informatie over het gebruik van de website (niet het IP-adres) en de voorkeuren van bezoekers. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens alleen met dat doel gebruikt. De Vertrouwensketen bewaart uw gegevens gedurende de periode dat u een nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u dit niet meer wilt, kunt u zich uitschrijven en worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

Welke data verzamelt ‘Vertrouwensketen’

Functionele cookies

Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies zijn vereist voor een goede werking van de website, inclusief het aanvragen van de nieuwsbrief en het aanmelden voor deelname aan evenementen. Zij worden niet gebruikt voor bezoekersanalyse.

Website statistieken

Wij maken gebruik van Google Analytics om anoniem informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Om de informatie te anonimiseren, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-diensten of andere partijen.

Rechten van betrokkenen

Zoals vastgelegd in de AVG kunnen betrokkenen verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De invulling die de Vertrouwensketen geeft aan de uitoefening van deze rechten staat hieronder beschreven.

Toestemming

Betrokkenen dienen toestemming te geven voordat de persoonsgegevens verzameld mogen worden. Deze toestemming wordt verkregen voor elk doel waarvoor de gegevens verzameld worden. De betrokkene heeft het recht om deze toestemming in te trekken.

Inzage, wijziging en verwijdering

Betrokkenen kunnen een verzoek doen tot inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens door een e-mail te sturen aan campagne@vertrouwensketen.nl. Binnen de geldende termijn van 1 maand voldoet de Vertrouwensketen aan dit verzoek of stelt de betrokkene op de hoogte van de status van het verzoek.

Wijzigingen

De Vertrouwensketen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende privacyverklaring.

Over ons

De Vertrouwensketen is een gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven voor het fysiek en digitaal veilig ophalen van containers in de Nederlandse havens.

Security

Portbase is de verantwoordelijke partij voor het publiceren en onderhouden van deze website en het verzamelen van gegevens om uw aanvraag voor nieuwsbrieven en deelname aan evenementen te verwerken. De beveiligingsmaatregelen van Portbase zijn te vinden in hun privacyverklaring.

Scroll naar boven