Wordt het risico van ondermijning, etc. met de Vertrouwensketen niet verlegd naar het achterland en zo ja, wat wordt er gedaan om dit risico te minimaliseren?

Het is geen nieuws dat criminelen voortdurend nieuwe wegen zoeken voor het uitvoeren van hun activiteiten. Elk bedrijf en iedere schakel is zich (als het goed is) hiervan bewust en neemt maatregelen om zich daar tegen te verweren. Voor hoe de verschillende schakels dit aanpakken, verwijzen wij u naar hun brancheorganisaties.

Scroll naar boven