Wie financieren de Vertrouwensketen? En waarom deze partijen?

De Vertrouwensketen en de uitvoering ervan via de services van Portbase worden mede mogelijk gemaakt door de Uitvoeringagenda Haven, Nationaal Groeifonds / Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) en Havenbedrijf Rotterdam. De Uitvoeringsagenda Haven is een breed publiek-privaat samenwerkingsverband waarin verschillende overheidsorganisaties (Politie, OM, Douane, FIOD, Gemeente, Belastingdienst, Havenmeester Rotterdam) en private sector (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en individuele bedrijven) alle doelen en maatregelen voor het vergroten van de veiligheid in de haven hebben gebundeld. DIL richt zich op het verder brengen van digitalisering in de logistiek. Havenbedrijf Rotterdam heeft direct belang bij een aantrekkelijke, veilige haven en het hiervoor op een goede manier invoeren van verbetermaatregelen.

Scroll naar boven