Welk tijdspad geldt voor de invoering van het vrijstelproces via de Vertrouwensketen? 

De invoering en opschaling van het vrijstellen en ophalen van een container via de Vertrouwensketen gebeurt gefaseerd en gecontroleerd. Fase 1 liep t/m 31 maart 2024 en omvat alle inkomende containerlading uit Latijns-Amerika. Afhankelijk van de rederij/cargadoor en/of klant konden hierbij op verzoek ook al containers uit andere vaargebieden in aanmerking komen voor vrijstelling via de Vertrouwensketen. Nu richten de rederijen/cargadoors zich allereerst op hun top 100 klanten. Daarna volgen stapsgewijs de andere vaargebieden.

Scroll naar boven