Welk tijdspad geldt voor de invoering van het vrijstelproces via de Vertrouwensketen? 

De invoering en opschaling van het vrijstellen en ophalen van een container via de Vertrouwensketen gebeurt gefaseerd en gecontroleerd. Fase 1 liep t/m 31 maart 2024 en omvatte alle inkomende containerlading uit Latijns-Amerika. In fase 2 t/m 30 juni 2024 zijn alle containers uit Noord-Amerika toegevoegd. In de nu tot 1 oktober 2024 lopende fase 3 zijn Afrika, Midden-Oosten, India en Pakistan aan de beurt. Daarna volgen de andere vaargebieden. Bedrijven die niet willen wachten, kunnen zich ook zelf bij hun rederij/cargadoor aanmelden voor deelname.

Scroll naar boven