Wat doet Portbase?

Portbase beheert het Port Community System (PCS) van de Nederlandse havens. De ambitie van Portbase is om via één loket de logistieke ketens van de Nederlandse havens zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Of het nu gaat om de verplichte meldingen aan de Havenmeester en overheden, veilige data-uitwisseling tussen bedrijven of het beheer van rechten en toegang tot data: iedereen in de logistieke keten kan via het PCS sneller, efficiënter en tegen lagere kosten informatie uitwisselen. Doel is om de Nederlandse havens de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk. Het PCS telt momenteel meer dan 5000 deelnemende bedrijven met circa 25.000 gebruikers. Lees hier meer informatie

Scroll naar boven