Hoe is de Vertrouwensketen georganiseerd?

Binnen de Vertrouwensketen is een regiegroep met specialisten verantwoordelijk voor de voortgang en afstemming met alle stakeholders. Besluiten over de uitrol worden genomen in het overleg van de regiegroep met de directies van de rederijen/cargadoors. Daarnaast vindt afstemming plaats met een brede vertegenwoordiging vanuit publieke en private partijen. Met Portbase is apart overleg over de technische realisatie.

Scroll naar boven