Gaan ook andere zeehavens in Nederland meedoen in de Vertrouwensketen?

Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de uitrol van de Vertrouwensketen voor deepsea importcontainers via de haven van Rotterdam. Op termijn is het mogelijk dat ook andere Nederlandse havens voor de Vertrouwensketen-oplossing kiezen en/of dat tevens andere goederenstromen via de Vertrouwensketen gaan lopen. Technisch kan dat. Portbase is immers het Port Community System van de Nederlandse havens. 

Scroll naar boven